Klachtenregeling


Op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) heb ik een klachtenregeling voor cliënten.

De VNRT heeft algemene regels opgesteld voor de omgang met onvrede, tekorten of klachten over de praktijk of de therapeut en geregeld dat klachten, die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, via de klachten- of geschillencommissie behandeld worden.

 

De belangrijkste regels zijn:

-          Maak uw onvrede of klacht bespreekbaar met uw therapeut

-          Indien u er samen niet uitkomt, kunt u de klachtenfunctionaris vragen u te ondersteunen bij het formuleren van uw klacht of bij het oplossen van uw klacht

-          Indien de inzet van de klachtenfunctionaris of de afhandeling van uw klacht onbevredigend is, kunt u zich wenden tot de Geschilencommissie Complementaire en Alternatieve  Geneeswijze (SCAG), die een bindende uitspraak zal doen.

 

 

Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u de website van de VNRT raadplegen (www.vnrt.nl)