Neuroreflextherapie


Neuroreflextherapie (NRT) is een apart onderdeel binnen de reflexzonetherapie. Deze methode is technischer van aard omdat hij zeer gerichte handgrepen kent. Het accent bij de behandeling ligt op de reflexzones van de wervelkolom met de uittredende en intredende zenuwbanen. Via het ruggenmerg, dat zich in de wervelkolom bevindt, gaan de zenuwbanen naar de organen en de ledematen. Organen worden via de zenuwbanen geïnnerveerd en een verstoring in het zenuwstelsel zal leiden tot klachten van zeer verschillende aard.

NRT werkt pijndempend en heeft als direct doel de diepere oorzaak achter de klacht op te lossen. Als het zenuwstelsel optimaal functioneert zal de klacht afnemen of verdwijnen.

NRT is een specialisatiecursus na de opleiding tot reflexzonetherapeut. Ik heb deze cursus in december 2003 met een diploma afgerond.